back to homepageback to homepageHYTEP – Czech Hydrogen Technology Platform
back to homepageHYTEP – Czech Hydrogen Technology Platform

Detailed programme

29 March 2023 (Wednesday)   30 March 2023 (Thursday) – Scientific part   30 March 2023 (Thursday) – Educational part   31 March 2023 (Friday)

EDUCATIONAL PART

TOWER HALL

Introduction to hydrogen technologies fundamentals

Chaired by Martin Paidar

9:40–10:10
Přehled unijních strategií a legislativy včetně jejich vývoje v oblasti vodíkového hospodářství
Jan Sochor (HYTEP)

10:10–10:30
Situace v ČR, legislativní a další omezení, přehled projektů
Jan Sochor (HYTEP)

10:30–10:40  Otázky

10:40–11:20  Coffee Break

Introduction to hydrogen technologies fundamentals

Chaired by Jan Sochor

11:20–11:40
Základní vlastnosti H2
Jaromir Hnát (VŠCHT)

11:40–12:30
Technologie výroby vodíku – neelecktrochemické a electrochemické metody
Martin Paidar (VŠCHT)

12:30–12:50
Přeprava vodíku v EU
Tomáš Lev (NET4GAS)

12:50–13:40  Lunch

Introduction to hydrogen technologies fundamentals

Chaired by Petr Krejčí

13:40–14:20
Základy palivových článků, druhy a příkady technologie
Martin Paidar (VŠCHT)

14:20–14:50
Vodíkové spalovací motory – extrémně nízké nebo nulové emise? Vztah účinnost/cena
Jiří Vávra (ČVUT)

14:50–15:10
Bezpečnost nově schvalovaných vozidel a vodíkových aplikací v dopravě z pohledu legislativy a využití testování pomocí akustické emise
Luboš Trnka a Peter Palička (TÜV Süd)

15:10–15:40
Ekonomické aspekty výroby a distribuce vodíku v ČR
Matúš Bodnár (Linde)

15:40–16:00  Coffee Break

16:00–16:40  Company project presentation

Chaired by Jan Sochor

16:00–16:20
Hydrogen train
Dan Kurucz (Alstom)

16:20–16:40
Budoucnost vodíku a udržitelnosti v BMW
Maciej Galant (BMW)

18:30               Conference dinner

Tags

The list of tags is empty.

CONFERENCE SECRETARIAT
GUARANT International spol. s r.o.
Českomoravská 19, 190 00  Prague 9, Czech Republic
Phone: +420 284 001 444
E-mail: hydrogendays2023@guarant.cz | Web: www.guarant.cz


© 2022–2023 GUARANT International spol. s r.o.