back to homepageback to homepageHYTEP – Czech Hydrogen Technology Platform
back to homepageHYTEP – Czech Hydrogen Technology Platform

Jan Sochor

Jan Sochor
Analytik České vodíkové technologické platformy

Jan Sochor pracuje jako analytik České vodíkové technologické platformy. Více než 2 roky se věnuje analýze legislativních návrhů, strategických plánů a aktuálních zpráv o vývoji vodíkové ekonomiky jak v ČR, tak v Evropě. Pomáhá také HYTEP s různými úkoly, jako je komunikace se členy, PR aktivity a realizace různých vodíkových projektů v ČR. Jan vystudoval evropská studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy.

Tags

The list of tags is empty.

CONFERENCE SECRETARIAT
GUARANT International spol. s r.o.
Českomoravská 19, 190 00  Prague 9, Czech Republic
Phone: +420 284 001 444
E-mail: hydrogendays2023@guarant.cz | Web: www.guarant.cz


© 2022–2023 GUARANT International spol. s r.o.