back to homepageback to homepageHYTEP – Czech Hydrogen Technology Platform
back to homepageHYTEP – Czech Hydrogen Technology Platform

Jaromír Hnát

Jaromír Hnát
Ústav anorganické technologie, VŠCHT Praha

Elektrochemický inženýr působící jako docent na Ústavu anorganické technologie na VŠCHT Praha. V rámci působení na VŠCHT Praha se věnuje výuce odborníků v oblasti membránových a vodíkových procesů. Odborný zájem spadá do oblasti elektrolýzy vody a palivových článků se zaměřením na alkalické prostředí. Řešená problematika představuje vývoj a charakterizaci nových katalyzátorů, charakterizaci a aplikaci polymerních elektrolytů, přípravu a charakterizaci elektrod a optimalizaci konstrukce elektrolytických cel.

 

Tags

The list of tags is empty.

CONFERENCE SECRETARIAT
GUARANT International spol. s r.o.
Českomoravská 19, 190 00  Prague 9, Czech Republic
Phone: +420 284 001 444
E-mail: hydrogendays2023@guarant.cz | Web: www.guarant.cz


© 2022–2023 GUARANT International spol. s r.o.