back to homepageback to homepageHYTEP – Czech Hydrogen Technology Platform
back to homepageHYTEP – Czech Hydrogen Technology Platform

Jiří Vávra

Jiří Vávra
Centrum vozidel udržitelné mobility Josefa Božka na Strojní fakultě ČVUT v Praze

Vědecký pracovník Centra vozidel udržitelné mobility Josefa Božka na Strojní fakultě ČVUT v Praze.  Je vyučující v mezinárodním studijním programu Master of Automotive Engineering. Zabývá se experimentálním výzkumem a vývojem pokročilého nízkoteplotního spalování obnovitelných paliv ve spalovacích motorech.  Hlavním předmětem zájmu se stává využití vodíku v moderních spalovacích motorech pro osobní a nákladní vozidla různých hmotnostních kategorií a rozvoj vodíkové infrastruktury pro testování vodíkových pohonů. Autor a spoluautor dvou patentů z toho jednoho Evropského, autor a spoluautor 58 publikací s více než 500 citacemi.

 

Tags

The list of tags is empty.

CONFERENCE SECRETARIAT
GUARANT International spol. s r.o.
Českomoravská 19, 190 00  Prague 9, Czech Republic
Phone: +420 284 001 444
E-mail: hydrogendays2023@guarant.cz | Web: www.guarant.cz


© 2022–2023 GUARANT International spol. s r.o.