back to homepageback to homepageHYTEP – Czech Hydrogen Technology Platform
back to homepageHYTEP – Czech Hydrogen Technology Platform

Luboš Trnka

Luboš Trnka
TÜV Süd

Luboš Trnka zodpovídá za homologační emisní laboratoř ve společnosti TÜV SÜD Czech, kde se věnuje testování a certifikacím silničních vozidel nebo jejich systémů z hlediska ekologie, bezpečnosti a energetické náročnosti provozu těchto vozidel.

Mimo jiné se podílí jako spoluřešitel na různých vývojových projektech v rámci komerční sféry nebo státem dotovaných výzkumně-vývojových projektů, např. ve spolupráci s fakultou strojní ČVUT v Praze. Je také účastníkem pracovních skupin v souvislosti s přípravou budoucí evropské emisní normy Euro 7.

V minulosti se podílel mj. na testování a schválení inovativního autobusu TriHyBus pro uvedení do provozu v ČR.

 

Tags

The list of tags is empty.

CONFERENCE SECRETARIAT
GUARANT International spol. s r.o.
Českomoravská 19, 190 00  Prague 9, Czech Republic
Phone: +420 284 001 444
E-mail: hydrogendays2023@guarant.cz | Web: www.guarant.cz


© 2022–2023 GUARANT International spol. s r.o.