back to homepageback to homepageHYTEP – Czech Hydrogen Technology Platform
back to homepageHYTEP – Czech Hydrogen Technology Platform

Peter Palička

Peter Palička
TÜV Süd

Peter Palička zodpovídá za provádění nedestruktivních zkoušek (NDT) ve společnosti TÜV SÜD Czech a také se podílí na inspekcích vyhrazených tlakových zařízení jako zástupce (pracovník) notifikované osoby č. 1017 TÜV SÜD Czech.

Hlavní náplní činností je provádění nedestruktivních zkoušek metodou akustické emise na tlakových ocelových nádobách a lahvích plněných vodíkem jako plnohodnotnou náhradou za hydrostatické tlakové zkoušky. V minulosti se podílel i na projektu Ověření vhodnosti výrobní haly pro výrobu vodíkových autobusů pro významného českého výrobce trolejbusů.

V současnosti spolupracuje na testování materiálů používaných v rámci tranzitní sítě pro přepravu plynu z hlediska vhodnosti pro přepravu vodíku.

 

Tags

The list of tags is empty.

CONFERENCE SECRETARIAT
GUARANT International spol. s r.o.
Českomoravská 19, 190 00  Prague 9, Czech Republic
Phone: +420 284 001 444
E-mail: hydrogendays2023@guarant.cz | Web: www.guarant.cz


© 2022–2023 GUARANT International spol. s r.o.